WARD GORS-LAS

Cynghorwyr Cymunedol Gors-las 

Gors-las Community Councillors

Cllr Linda Williams Gorslas Ward. Contact via Clerk
Cllr Aled Vaughan Owen
Aled Vaughan Owen
Linda Williams
Cllr A King
Andrew King
Cllr J Price
Janet Price
previous arrow
next arrow

 

  • Nick Beckett
  • Andrew King
  • Aled Vaughan Owen
  • Janet Price
  • Linda Williams

Gellir cysylltu gydag un o’r cynghorwyr cymunedol ar gyfer y ward drwy ebostio’r Clerc

The local community council councillors for each ward can be contacted by emailing the Clerk

Font size
Colors