Cyfarfodydd/ Meetings

Mi fydd cyfarfodydd nesaf o’r Cyngor Cyngor yn cael ei gynnal yn Festri Hebron Drefach ar  

Nos Lun 11.07.22  am 7.00 y.h 

Mae yna groeso i’r cyhoedd i fynychu’r cyfarfod. Mae yn bosib ymno a’r cyfarfod heb fod yn gorfforol bresennol h.y trwy videogynadledd Zoom neu deleffon. Os ydych am wneud cysylltwch a’r clerc ychydig ddiwrnodau o flaen llaw. 

Gellir darllen beth fydd yn cael ei drafod wrth clicio ar y linc canlynol i weld yr agenda am y cyfarfod

 

The nda Public June Meeting 13 06 22ext meeting of the Council will be held at Hebron Vestry Drefach at 7.00pm on Monday 11.07.22  

The public are welcome to attend the meetings. It is possible to join the meeting remotely via Zoom videoconference or telephone. If you wish to do so please contact the Clerk a few days beforehand.  

You can see what is to be discussed at the meeting by clicking on the links above which shows the agenda for the relevant meeting..

 

Papurau cyfarfodydd blaenorol/Previous meetings papers

Gellir cyrchu papurau cyfarfodydd diweddar y Cyngor drwy ddilyn y doleni isod. Os dymunwch weld papurau mwy hanesyddol y cyfarfodydd, cysylltwch â’r Clerc: gorslas.cc.clerk@gmail.com

Notes of recent meetings of the Council may be accessed by clicking on the links given below. Should you wish for copies of the Minutes prior to those shown please contact the Clerk at gorslas.cc.clerk@gmail.com.

 

Cyfarfodydd 2022/23 Meetings

Cyfarfodydd 2021/22 Meetings

Cyfarfodydd 2020/21 Meetings

Cyfarfodydd 2019-20 Meetings

Cyfarfodydd 2018-19 Meetings

Cyfarfodydd 2017/18 Meetings

Cyfarfodydd 2017-18 Meetings

Font size
Colors