Cyfarfodydd/ Meetings

Mi fydd yna gyfarfod o’r Cyngor llawn yn cymerid lle ar Ddydd Iau 25.04.24 am 7.oo y.h. yn Festri Hebron, Drefach. 

Mae yna groeso i’r cyhoedd i fynychu’r cyfarfod. Mae yn bosib ymno a’r cyfarfod heb fod yn gorfforol bresennol h.y to bell  Os ydych am wneud cysylltwch a’r clerc ychydig ddiwrnodau o flaen llawi drefnu. 

Gellir darllen beth fydd yn cael ei drafod wrth clicio ar y linc canlynol i weld yr agenda am y cyfarfod fydd ar gael trwy ddefnyddio dolen cyswllt isod.  

12.1 Agenda April Additional Meeting 25 04 24

The next meeting of the Council will be held at 7.00 p.m. on Thursday 25.04 24 at Hebron Vestry, Drefach.       

It will be possible to view the details of the matters which will be  discussed and decided upon through clicking on the link provided above.     

The public are welcome to attend the meetings. It is possible to join the meeting remotely  If you wish to do so please contact the Clerk a few days beforehand in order to make the necessary arrangements. .  

Papurau cyfarfodydd blaenorol/Previous meetings papers

Gellir cyrchu papurau cyfarfodydd diweddar y Cyngor drwy ddilyn y doleni isod. Os dymunwch weld papurau mwy hanesyddol y cyfarfodydd, cysylltwch â’r Clerc: gorslas.cc.clerk@gmail.com

Notes of recent meetings of the Council may be accessed by clicking on the links given below. Should you wish for copies of the Minutes prior to those shown please contact the Clerk at gorslas.cc.clerk@gmail.com.

Cyfarfodydd 2023/24 Meetings

Cyfarfodydd 2022/23 Meetings

Cyfarfodydd 2021/22 Meetings

Cyfarfodydd 2020/21 Meetings

Cyfarfodydd 2019-20 Meetings

Cyfarfodydd 2018-19 Meetings

Cyfarfodydd 2017/18 Meetings

Cyfarfodydd 2017-18 Meetings