Aelodau/ Members :

Clerc Cyngor Cymuned Gorslas

Os hoffech gysylltu â’r Cyngor Cymuned, ebostiwch y Clerc drwy glicio yma neu ffoniwch 01267 232063

Neu os hoffech gysylltu gydag un o’r cynghorwyr ward yn eich ardal chi yn uniongyrchol, dilynwch y doleni perthnasol am fanylion: Cefneithin; Drefach; Gorslas

Mr Llew Thomas, Clerk
gorslas.cc.clerk@gmail.com

Clerk of Gorslas Community Council

Should you wish to contact the Community Council please do so by emailing the Clerk by clicking here or phone 01267 232063.

Alternatively should you wish to contact one of your ward councillors directly, follow the appropriate link for details: Cefneithin; Drefach; Gorslas

Register Gorslas Community Council Members Interests 2021 22

 

 

Font size
Colors