Cynghorwyr a Clerc Y Cynghor/ Councillors and Clerk to the Council

Cadeirydd/ Chair Cllrs Nia Lewis 

Is Gadeirydd / Vice Chair: Cllr Simon Martin  

Clerc Cyngor Cymuned Gorslas

Os hoffech gysylltu â’r Cyngor Cymuned, ebostiwch y Clerc  neu ffoniwch 01267 232063

Mr Llew Thomas, Clerk
gorslas.cc.clerk@gmail.com

Clerk of Gorslas Community Council

Should you wish to contact the Community Council please do so by emailing the Clerk or phone 01267 232063 or email gorslas.cc.clerk@gmail.com.