Cyllid/ Finance

 

1.0 Cyfrifon 2021/22 – Hawl y Cyhoedd i Archwilio   

  • Mae cyfrifon y Cyngor Cymuned yn cael ei archwilio pob blwyddyn gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  • Cyn hynny mae gan unrhyw berson a diddordeb hawl i archwilio y cyfrifon a’r Datganaid Blynyddol  am gyfnod o 20 diwrnod a wedyn codi unrhyw faterion amdani nhw gyda’r Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  • Gellir gweld y broses trwy ddefnyddio y ddolen gyswllt isod

Hysbysiad Archwilio Cyfrifon 2021 22 gan y Cyhoedd 14 06 22

  • Mae yn bosib archwilio Datganiad Blynyddol y Cyngor, sy’n cynnwys y wybodaeth ariannol, trwy glico ar y ddolen gyswllt isod yn adran 2 isod.

1.0 Audit 2021/22 – Public Right to inspect of Accounts. 

  • Each year the annual accounts of the Community Council are audited by the Auditor General for Wales.
  • As part of that process interested parties have a right, for a 20 day period, to examine the accounts and the Annual Return, which includes the financial information for the year.
  • Details of the process on how to do so may be obtained from clicking on the following link

Gorslas Audit Notice Public Inspection of Accounts for 2021 22

  • It is possible to view a copy of the Annual Return by clicking on the relevant link in section 2 below

2.0 Annual Return 

The Council prepares an annual return which provides details of its finances and the way it is run i.e. Governance.

The returns ,and statements, are audited on behalf of the Wales Audit Office.

Copies of the returns and the Audit findings are provided below.

2.1 Annual Return/Ffurflen Flynyddol.

2021 22 Annual Return

2020 21 Annual Return

2019 20 Annual Return 

2019 20 Auditor General Report 

2018 19 Annual Return 

3.0 Members Expenses/Treiliau Aelodau

2021 22 Members Expenses

2020 21 Members Expenses

2019 20 Members Expenses 

4.0 Asset Register

Asset Register 01 04 18