Cyllid/ Finance

1.0 Hawl i Archwilo Cyfrifon y Cyngor 2020/21

Mae gan ethlolwyr hawl i archwilio cyfrifon y Cyngor am gyfnod o 20 diwrnod- gweler rhybydd isod.

2020 21 Rhybudd Archwilio Cyfrifon Notice Right to Inspect Accounts

2.0 Ffurflen Flynyddol

Mae yn ofynnol i’r Cyngor gwbwlhau ffurflen Flynyddol sy’n darparu gwybodaeth am chyllid a materion Llywodraethu.

Mae y datganiadau ar y ffurflen flynyddol yn cael eu harchwilio gan Swyddfa Archwilo Cymru.

Er gwybodaeth mae copiau o’r ffurfleni, a chanfyddiadau yr archwiliadau isod

1.0 Right To Inspect Accounts 2020/21

Electors have aright to inspect the accounts for a period of 20 days.Please see notice below for Details

2020 21 Rhybudd Archwilio Cyfrifon Notice Right to Inspect Accounts

2.0 Annual Return 

The Council prepares an annual return which provides details of its finances and the way it is run i.e. Governance.

The returns ,and statements, are audited on behalf of the Wales Audit Office.

Copies of the returns and the Audit findings are provided below.

2.1 Annual Return/Ffurflen Flynyddol.

2020 21 Annual Return  

2019 20 Annual Return 

2019 20 Auditor General Report 

2018 19 Annual Return 

3.0 Members Expenses/Treiliau Aelodau

2020 21 Members Expenses 

2019 20 Members Expenses 

4.0 Asset Register

Asset Register 01 04 18

 

Font size
Colors