Cyllid/ Finance

 

1.0 Archwiliad 2020/21 – Hawl Ethlowyr 

  • Mae Archwiliad o Gyfrifon y Cyngor am y flwyddyn 2020/21 wedi cwbwlhau .
  • Mae hawl gan etholwyr i archwilio y cyfrifon a’r Datganaid Blynyddol gan y Cyngor am gyfnod penodedig . Am fanylion  cliciwch ar y linc isod.
  • Gellid gweld copi o’r Datganiad Blynyddol yn adran 2.1 isod

Audit Notice Electors Rights 12 01 22

1.0 Audit 2020/21 – Electors Rights 

  • The Audit of the Council’s accounts for the year 2020/21 has been completed.
  • Electors have a right to examine the accounts and Annual Return for a specific period. For further details click on the link provided below.
  • Audit Notice Electors Rights 12 01 22

2.0 Annual Return 

The Council prepares an annual return which provides details of its finances and the way it is run i.e. Governance.

The returns ,and statements, are audited on behalf of the Wales Audit Office.

Copies of the returns and the Audit findings are provided below.

2.1 Annual Return/Ffurflen Flynyddol.

2020 21 Annual Return

2019 20 Annual Return 

2019 20 Auditor General Report 

2018 19 Annual Return 

3.0 Members Expenses/Treiliau Aelodau

2020 21 Members Expenses 

2019 20 Members Expenses 

4.0 Asset Register

Asset Register 01 04 18

 

Font size
Colors