Cyllid/ Finance

 1. Grantiau Cymunedol.

1. Community Grant Scheme.

 • The Council has a budget to award small donations to organisations and charities whose work brings a benefit to the area and or residents.
 • To make an application click on the following link.
 • Application Form Financial Assistance Final

2. Archwiliad Ariannol – Gwybodaeth Cyffredinol

  • Pob blwyddyn mae yn ofynnol i’r Cyngor chwblwhau Ffurflen Blynyddol sy’n darparu manylion ariannol a hefyd y ffordd mae y Cyngor yn cael ei lywodraethu am y flwyddyn arianniannol perthnasaol.
  • Mae y ffurflen a’r datgainidau yn cael ei archwilio gan Archwiliwr Annibynnol ac yn dilyn hynny gan swyddfa Archwilio Cymru.
  • Darperir isod,er gwybodaeth, gopiiau o Ffurflenni Blynyddol perthnasol

2.Audit Arrangements- General Information.

 • There is a requirement for the  Council to prepares an Annual Return which provides details both financial and information on how the Council  is Governed for the relevant  financial year.
 • The Annual Return, and the statements made therein, are audited by an Independent Auditor and subsequently by Audit Wales.
 • Copies of the Annual Return for the relevant years are provided below

Archwiliad 2022/23

Audit 2022/23

Archwiliad 2021/22: Hawl Ethlowyr i Archwilio Y Ffurflen Flynyddol 

Audit 2021/22 – Electors Right to Inspect Annual Return.  

Ffurflen Blynyddol Blaenorol / Previous Years Annual Returns 

2021 22 Annual Return

2020 21 Annual Return

2019 20 Annual Return 

2019 20 Auditor General Report

2018 19 Annual Return 

3.0 Members Expenses/Treiliau Aelodau

2022 23 Members Expenses

2021 22 Members Expenses

2020 21 Members Expenses

2019 20 Members Expenses 

4.0 Asset Register

Gorslas Asset Register Values as at 31 03 24