Sefydliadau lleol/ Local Organisations

Ble nad oes gwefan yn gyfredol neu ar gael ar hyn o bryd dangosir nodwyd rhif ffôn yr Ysgrifennydd neu’r lleoliad isod. Gwerthfawrogir eich cymorth i gadw’r manylion yma yn gywir a chyfredol, felly rhowch wybod am unrhyw newidiadau, gwallau neu wybodaeth sydd wedi’i hepgor

Where a website is currently not available or up to date, the telephone number of the secretary or the premises has been included in the list below.
Please help us keep the information accurate by advising of any changes, errors or omissions via the Contact Form Here

Sinema/Cinema
Cross Hands Hall View Website Here
Capeli ac Eglwysi/ Chapels & Churches
Capel Seion Chapel, Drefach Gwyn Jones 01269 870893
Peniel Chapel, Foelgastell Meinir Thomas 01269 842835
St Lleian’s Church, Gorslas View Website Here
Tabernacle Chapel, Cefneithin Margaret Collins 01269 842293
Plant a Phobl Ifanc/ Children & Young People
Gorslas Brownies & Guides
Llanddarog Young Farmers Club Send e-mail from Here
Mynydd Mawr Cubs & Scouts (Gorslas)  Rachel Morris  01269 845277
Sefydliadau/ Organisations
Cefneithin & Foelgastell Welfare Associaition View Website Here
Côr Curiad y Cwm Ladies Choir Jan Edwards 01269 842205
Côr Meibion Mynydd Mawr Male Choir Roger Walters 01269 844259
Drefach Senior Citizens Association Ann Davies 01269 843767
Drefach Welfare Association Clive Green 01269 841071
Gorslas and Cross Hands Men’s Society Terry Davies 01269 842784
Gorslas Senior Citizens Association Sally Kent 01269 843271
Gorslas Welfare Association Gareth Jones 07800 655058
Gorslas, Cross Hands & Carmel Mothers’ Union Gwenda Davies 01269 843535
Grwpiau Chwarae/ Play Groups
Cae’r Ffair Nursery, Gorslas View Website Here
Camau Bach, Drefach Emma Jones 01269 844228
Cylch Meithrin Cefneithin & Gorslas
Swyddfeydd Post/ Post Offices
Cefneithin Mobile Post Office at Cefneithin Park
Drefach  View Website Here 
Tafarndai/ Public Houses
Gwendraeth Arms, Cwmmawr 01269 833833
Mansel Arms, Drefach 01267 275305
Smiths Arms, Foelgastell View Website Here
Tafarn y Phoenix, Gorslas View Website Here
Ysgolion/ Schools
Cefneithin (Primary) View Website Here
Drefach (Primary) View Website Here
Gorslas (Primary) View Website Here
Ysgol Maes y Gwendraeth (Comprehensive) View Website Here
Chwaraeon/ Sport
Cefneithin Rugby Club View Website Here
Drefach Cricket and Football Club View Website Here